ویزای دبی ویژه اتباع افغانی

بازدید : 9103   |      

ویزای دبی ویژه اتباع افغانی

قیمت ویزای دبی جهت اتباع افغانی

14 روزه : 350 درهم

یک ماه : 370  درهم

سه ماه : 770 درهم

 تا اطلاع ثانوی دولت امارات به 13 کشور مسلمان ویزا نمید هد