ویزا ترکیه

بازدید : 67   |      

کد محصول : ویزا ترکیه

ویزا ترکیه ویژه اتباع افغانستان
مدارک مورد نیاز:
پاسپورت
عکس پرسنلی
تمکن مالی یک ماه یا سه ماه

ویزا ترکیه ویژه اتباع افغانستان
مدارک مورد نیاز:
اسکن پاسپورت
عکس پرسنلی
تمکن مالی یک ماه یا سه ماه

زمان صدور : 15 روز کاری

قیمت : 1180 دلار